गुढीची आरती

गुढी उभारू चैत्रमासी प्रतिपदा ही तिथी, आरती करुनी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू किती| विश्व निर्मिती ब्रह्म करीतो, ब्रमहपुराणी असे, अयोद्धेसी वनवासाहुनी राम पुन्हा परतसे, गुढ्या-तोरणे रांगोळ्यांनी स्वागत ते करीती, आरती करुनी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू किती| माधव तसे मधुमास ही वेदातील ही नावे, पंचांगाचे पूजन सर्वही करती मनोभावे, सरस्वतीस गंध अन पाटी ही पुजिती, आरती करुनी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू किती| साखरमाळ कडुलिंबाची पाने फुलमाळा, गडु चांदीचा रेशमी वस्त्र कुंकू ,केशर , टिळा,...

March 13, 2023 · 1 min · Rohan D